Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

frilans_IMG_1730

Videre kartlegging nødvendig

Kritikerlaget 15. april DebattLederØkonomi

– Kartlegging av frilansernes vilkår er viktig. Vi må ha tall på bordet både i forhandlinger og politisk arbeid, sa Ida Habbestad under Frilansjournalistenes åpne møte om Frilansinitiativets rapport.

Dette syntes det å være stor enighet om blant de fremmøtte, og det ble også ytret ønske om å se lønnsbetingelser opp mot hvor mye av mediebedriftenes verdiskapning frilanserne står for.

Eit kritikklaust liv? – Eit kritisk blikk på det kritiske blikket sine kår

Kritikerlaget 14. april YtringerÅrsmøte
Copy of Bård Vegard Solhjell

– Kunstkritikk er viktig fordi kunsten sjølv er viktig. Eg pleier å seie at eg ikkje er nøgd før kulturpolitikken får same plass i politikken som kultur har i liva våre. Det same kunne ein kanskje seie om kunstkritikken: Den må møtast med same alvor eller interesse som vi møter kunsten sjølv. Ei bok er ikkje berre ei bok, eit teaterstykke er ikkje berre ei førestelling. Det er viktige ytringar som fortener kritikk. Då må vi sikre at vilkåra for kunstkritikk òg er gode, sa Bård Vegard Solhjell i sin tale til årsmøtet i Kritikerlaget 5. april. Les heile talen her.

Fritt ord lyser ut midler til litteraturformidling i bibliotekene

Kritikerlaget 10. april LitteraturUtlysninger
fritt ord logo

Fritt Ord lyser ut midler til formidling av norske samtidsromaner ved bibliotekene.

Kritikersalong og utdeling av Kunstkritikerprisen

Kritikerlaget 10. april KritikersalongKunstPriser

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag inviterer til utdeling av Kunstkritikerprisen 2013 og kritikersalong om utstillingen Munch 150.

Nye stipendtildelinger

Kritikerlaget 9. april NyheterØkonomi

Tildelingene av Statens arbeidsstipend og diversestipend er nå offentliggjort. Fem kritikere har fått arbeidsstipend og fem har fått diversestipend.

Lederens tale til årsmøtet

Kritikerlaget 9. april LederYtringerÅrsmøte
IMG_0342

Kulturutredningen peker ut retninger for kulturpolitikken, men nevner ikke kritikken. Ved starten av forrige periode spurte vi oss hvorfor et dokument som introduserer begrepet ytringskultur og ønsker at vi skal snakke om kunstnerisk kvalitet, ikke viser til kritikerne, som nettopp forsøker å formulere seg omkring kvalitetene i et kunstnerisk innhold. Slike spørsmål bør være med når vi både som enkeltkritikere og lag jobber for at en mangfoldig, flerstemt kritikk fremdeles får være en av pilarene i den demokratiske samtalen — og når vi jobber for at de som utfører denne oppgaven har gode arbeidsvilkår, sa Kritikerlagets leder Ida Habbestad i sin tale til årsmøtet 5. april.

Debatt: Frilansere på luselønn

Kritikerlaget 8. april DebattØkonomi

Frilansjournalistene i Norsk journalistlag arrangerer denne uken paneldebatt om frilansernes vilkår og ytringsfrihet. Kritikerlagets leder Ida Habbestad deltar.

NFF utlyser sakprosastipend

Kritikerlaget 26. mars UtlysningerØkonomi
logoNFF

I disse dager lyser NFF ut ulike stipendprogram som er rettet mot spesielle områder og skribentgrupper. Det inkluderer blant annet treårige arbeidsstipend for frilansere, debutantstipend og stipend til å skrive faglitteratur for barn og unge.

Kritikersalong: Kritikerens (skjulte) makt

Kritikerlaget 26. mars DansKritikersalongMusikkTeater

Seksjon for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag vil i 2014 arrangere kritikersalonger i form av foredrag, eller «monologer». Årets første «monolog» finner sted på Verftet, Cinemateket USF, i Bergen, lørdag 12. april. Tema er kritikkens og kritikerens makt.

Økonomi viktigst for det frie feltet

Kritikerlaget 18. mars LederYtringerØkonomi
habbestad

Tenketanken TeaterTanken har spurt flere aktører i kulturlivet hvordan Regjeringen i praksis kan følge opp sin eget utsagn om at det frie feltet og frilanserne skal styrkes. Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, og Dag Solhjell, leder av arbeidsutvalget for Kritikerlagets kunstseksjon, peker begge på bedre finansiering som det viktigste.